Tidskrævende aktiviteter

Når arbejdsdagen bliver for travl til at reflektere over tidskrævende aktiviteter, er det tid til at få en tid/aktivitetsanalyse.

  • Farmaceutiske virksomheder har en tendens til at overse de steder, hvor ressourcer kan være brugt bedre og mere præcist. Derfor er mange arbejdsprocesser cirkulære i stedet for at være rettet mod det endelige mål.
  • Vi kalder det team work – men er det team work?

Dokumenter og beslutninger kan cirkulere rundt i teamet imens møder afholdes for at få input fra alle deltagere. Dette er meget ineffektivt.

Det er bedre at uddelegere opgaver til små og mellemstore sub-teams. Små teams arbejder hurtigt og dedikeret for at nå et bestemt mål, mens store hold, har tendens til at miste fokus – da mange opgaver er prioriteret på samme tid.

En anden almindelig fejl er, at arbejde som en person, fordi en person ikke kan diskutere de fremskridt der kommer fra en uformel diskussion.

Innovation Support A/S vil altid sikre, at opgaver udføres af minimum to personer; enten to af vores eksperter eller en ekspert og en person fra klienten.

Alternativt kan du løse problemet via vores VERIO Pharma grupper eller Engineering Round Table. Valget er nu dit.