Til styrkelsen af VERIO® og vor patentafdeling tiltræder Patentadvokat og PhD Peter Elsner

Peter Elsner, MSc, PhD, Senior Consultant

Peter har en MSc og en PhD i biokemi/cellebiologi fra hhv. SDU og KU. Derudover er Peter CDPA (Certificeret Dansk Patent Agent fra DIFI) og Diploma Craft Brewer fra Scandinavian School of Brewing. Peter har 12 års forskningserfaring fra KU og Novo Nordisk A/S indenfor farmaceutisk relaterede områder, såsom in vitro-modeller til test af lægemiddelkandidater og lægemidler.

Derudover har Peter 13 års erfaring med IPR, herunder 5 år som Senior Examiner ved myndighederne og resten som Patent Attorney i fri praksis. De tekniske områder har været kemi, bioteknologi, fødevarer og diagnostik. Peter har ekspertise inden for udvikling af IPR-strategier, samt med de mange trin, som eksekvering af denne udgør.

Ring +45 31951111 lokal 240 for mere information eller bed om et møde pr. video eller ved fremmøde på vore kontorer eller hos dig.