Optimal Dokumentationsstuktur

Den farmaceutiske industri er konstant udfordret i forhold til at opfylde nye lovkrav.

Veletablerede virksomheder har øget deres dokument portefølje fra en meget simpel struktur på et par specifikationer til en på mere end 100 forskellige dokumenttyper.
Branchen står nu med databaser der har høj kompleksitet og som kun med lav sigtbarhed kontrollerer deres dokumenter.
Problemet for de fleste virksomheder er, at de aldrig havde tid til at strømline dokumentstrukturen.
Derfor er en variation af et produkt tilbøjelig til at generere masser af nye dokumenter i stedet for at ajourføre spændende specifikationer samt harmonisere og udnytte platforme.
Dette er ikke kun et internt spørgsmål for virksomheden da den genererer ekstra kommunikation med eksterne interessenter som leverandører, CMO, partnere og myndigheder.