Glædelig Jul og godt nytår fra Rekrutteringsfirmaet

Vi ønsker alle kunder og kandidater en glædelig jul og et lykkebringende nytår. Vi takker for alle vore medarbejdere og konsulenters indsats i året der gik og ser frem til et fremgangsrigt nyt år. Med de bedste hilsener fra Michael Rasmussen Valiantin & Lars Thougaard    

Remember / Share:

Gennem nåleøjet – biocidholdige produkter

Gennem nåleøjet – biocidholdige produkter har en lang proces bag sig, før de kommer på markedet. Har du tænkt på… At de biocidholdige produkter, som du bruger privat eller i dit arbejde, er underlagt en striks lovgivning og kontrol, før de må forhandles? At det produkt, du vil producere og sælge i din virksomhed, måske skal være godkendt? At det er vigtigt for din sikkerhed og for miljøet, at du læser mærkningen og instruktionen i brug af produktet, før du tager det i brug? Biocidholdige produkter er underlagt en lang række regler udstedt som forordninger i EU*, hvilket betyder, at de skal godkendes, før de må markedsføres og sælges i Danmark og de øvrige medlemsstater i EU. For biocidholdige produkter gælder det, at de anvendes …

Remember / Share:

Hvad lærte Nokia af Novo Nordisk som Steve Jobs lige stod og manglede?

Fra overdosis til smart phones Få danskere ved, at det glas vi berøre flere gange dagligt, faktisk har relationer til Novo Nordisk. Og hvordan så det? Vi taler om smarttelefoner og vores berøring med omverden via vores fingerspidser på en berøringsfølsom skærm. I slutningen af 80’erne besluttede Novo Nordisk at gøre noget ved deres vigtigste beholdere, glas karpuler og hætteglas til insulin og andre lægemidler. Vi ved alle, at glas kan gå i 1.000 stykker, men hvad er meget værre for lægemidler er, at de kan slå revner. Revner giver risiko for opkoncentrering af lægemidlet og dermed risiko for at patienter kan få en overdosis. Dette var en reel trussel, imod den sikkerhed og kvalitetsstyring som Novo Nordisk står for. Novo Nordisk havde forudset, at en mangedobling …

Remember / Share:

Rekruttering af Ingeniører, farmaceuter og HR Chefer

Innovation Support A/S & Talent Finder® søger Ingeniører, Farmaceuter og HR Chefer til henholdsvis Hillerød, Tåstrup, Århus og Ålborg. Med Life Science branchekendskab vil du arbejde med Danmarks største biotech- og farmaceutiske virksomheder. Du brænder for Life Science branchen og har mindst 5 års GMP erfaring. Du vil indtræde i et innovativt team hvor vi tilbyder fastansatte, konsulenter, ledere, genplacering og interim ledere og vikarer. Arbejdssted er i de pågældende byer, med 1 hjemmearbejdsdag ugentligt. Vi tilbyder en attraktiv lønpakke med 10% pension og muligheden for at arbejde som konsulent helt eller delvist. Se //innovationsupport.net/da for mere information eller ring til telefon 32177777 lokal 123 Upload dit CV i dag til Talent Finder® //innovationsupport.net/da/talent-finder-formular-for-rekruttering/  Med de bedste hilsener Innovation Support A/S Talent Finder® og VERIO® PharmaTeams Telefon +45 321 77777 ext. 123 Michael …

Remember / Share:

Nyhed: 100% anonymitet sikrer at du kan pleje din karriere og få tilbud mens du er i arbejde

Jobmarkedet har gode tider og heldigvis for Danmark. Derfor er INNOVATION SUPPORT A/S sammen med Talent Finder® gået nye veje. Nu kan du være 100% anonym mens du søger arbejde. Og til jobinterview kan du OGSÅ være anonym. Dette er 2 nye tilbud fra Talent Finder® som mange allerede har benyttet sig af. “Det startede som en funktion i vores CV Upload, men vi kan se at der dagligt er anonyme kandidater i vores database, som kan starte nu eller om 1-3 måneder. Det er noget Life Science industrien har taget godt imod for det er nemlig blevet sværere og sværere at få de rigtige kandidater” siger direktør Michael Rasmussen “Mange jobsøgende kan sende hundredvis af ansøgninger om dagen. Men hos Talent Finder® sender vi …

Remember / Share:

Persondataforordningen er en lov alle skal overholde ellers er der bøder på 4% af omsætningen eller 20 millioner EUROS

KORT FORTALT: I december 2015 nåede Rådet og Europa-Parlamentet til enighed om udkastet til forordning. 8. april 2016 vedtog Rådet sin førstebehandlingsholdning. Udkastet til forordning blev siden vedtaget af Europa-Parlamentet 14. april 2016. Persondataforordningen vil således have en lovgivningsmæssig effekt i Maj måned 2018. Samtlige virksomheder og udbydere i hele verden er berørt, hvis de vil opbevare, transportere eller behandle personlige data om europæiske statsborgere. EU KOMMISSIONENS INTENTION: Forordningsudkastet opdaterer og moderniserer principperne i det gamle databeskyttelsesdirektiv fra 1995 ved at fastsætte fysiske personers rettigheder og forpligtelser, der påhviler dem, som behandler data og/eller har ansvaret for databehandlingen. Det fastlægger også, hvilke metoder der skal sikre, at reglerne overholdes, og anvendelsesområdet for sanktioner mod dem, der overtræder reglerne. HVAD OMFATTES: Persondata som under den tidligere persondatalov, nu med tilføjelse af genetiske data (for ...
Remember / Share:

Talent Finder® for flere faciliteter og bedre medarbejdere…

PRESSEMEDDELELSE 04.05.2016 (HR/JOB/LIFE SCIENCE) Tryk for PDF version af denne side:     Innovation Support A/S er et dansk rekrutteringsfirma der tilbyder: fastansatte, konsulenter, topledere, interim ledere, forskere, vikarer, nyuddannede og seniorer samt en del af dem som aldrig søger job. Talent Finder® samvirket er 25.000 fastansatte i 75 lande med ca. 300.000 kandidater heraf ca. 4.600 danske. Spar tid og penge på alle danske og udenlandske fastansatte, konsulenter, genplaceringer og HR services. Vi er specialiseret i Life Science industrien. De bedste kandidater er derfor ofte kun tilgængelige via Talent Finder®. Kvalitetsniveauet sikres gennem dine krav, branchekundskab, HR video, interviews og psykologiske profileringer. TalentFinder® udgør bl.a.: Altran siden 1982 (Nr 1) Allegis siden 1983 (Nr. 2), DHR siden 1980 (Nr. 4), (Michael) Page Group siden …

Remember / Share:

Lokal og international rekruttering giver globale fordele med TALENT FINDER® og VERIO®

Den danske Life Science melder ofte udsolgt på kvalificeret arbejdskraft. Derfor er det afgørende med nytænkning og fokusering indenfor rekruttering for at opnå bedre resultater. Danmarks vigtigste ressource er ikke olien i Nordsøen. Det er vores innovationsevne fra danske og internationale medarbejdere der giver den bedste konkurrenceevne globalt. Fordi: Virksomhedernes medarbejdere bør lave det der er mest brug for og det de er gode til Ekspertisen som virksomhederne mangler skal findes hurtigt Virksomhederne skal have fleksible ressourcer som kan tilpasse sig de skiftende behov Hvordan gør vi så det? Talenterne og eksperterne skal placeres hurtigere og mere præcist i virksomhederne gennem bedre matchning processer. Optimering af arbejdsopgaverne i virksomhederne teams er vigtig for at frigøre nøgle medarbejdernes tid og ekspertise. Kombination af rekruttering, HRM (Human …

Remember / Share:

Lavspændingsdirektivet 2016 (ikrafttrædelse er 20.04.2016)

Lavspændingsdirektivet 2016 Hvis der afviges fra standarder i en elektrisk installation eller et elektrisk anlæg, skal opfyldelse af sikkerhedskravet dokumenteres. Jævnfør elsikkerhedsloven skal elektriske anlæg og elektriske installationer være udført og drives, så de ikke frembyder fare for personer, husdyr eller ejendom. Sikkerhedskravet anses for opfyldt, hvis de fastsatte regler og de standarder, som reglerne henviser til, er fulgt. Hvis standarder ikke eller kun delvist anvendes, skal det kunne dokumenteres, hvordan sikkerhedskravet er opfyldt, og denne dokumentation skal være på dansk eller engelsk. Dokumentationen for elektriske installationer skal gøres tilgængelig for Sikkerhedsstyrelsen. Det var planlagt at skulle foregå ved indtastning af oplysninger på en digital blanket samt upload af relevante dokumenter. Men eftersom at Dokumentationssystemet er endnu ikke tilgængeligt. Den digitale blanket vil blive tilgængelig …

Remember / Share:

PERSONDATA FORORDNINGEN / Databeskyttelsesreformen kan give bøder på 4% af omsætningen eller 20 millioner EURO

KORT FORTALT: I december 2015 nåede Rådet og Europa-Parlamentet til enighed om udkastet til forordning. 8. april 2016 vedtog Rådet sin førstebehandlingsholdning. Udkastet til forordning blev siden vedtaget af Europa-Parlamentet 14. april 2016. Det vil således have en lovgivningsmæssig effekt i MAJ MÅNED 2018. Samtlige virksomheder i hele verden er berørt, hvis de vil opbevare, transportere eller behandle personlige data om europæiske statsborgere. EU KOMMISSIONENS INTENTION: Forordnings Udkastet opdaterer og moderniserer principperne i databeskyttelsesdirektivet fra 1995 ved at fastsætte fysiske personers rettigheder og forpligtelser, der påhviler dem, som behandler data og/eller har ansvaret for databehandlingen. Det fastlægger også, hvilke metoder der skal sikre, at reglerne overholdes, og anvendelsesområdet for sanktioner mod dem, der overtræder reglerne. HVAD OMFATTES: Persondata som under den tidligere persondatalov, nu med tilføjelse af genetiske data (for eksempel DNA) …

Remember / Share: